“Mijn missie is het vrouwen erfgoed herinneren en dit vormgeven in taal en dans.”

In haar dans onderzoekt Anneke en verstaat ze de universele taal van gebaar en beweging die direct spreekt tot de ziel. Wat ze danst met haar dansers raakt ons en herinnert ons. Ze heeft de godin Nehallenia uit de Zeeuwse nevelen gered, de nimf Chariklo uit de lucht geplukt, en de borsten van de vrouw - de mammae- verbonden met het melkwegstelsel.

Diadans verbinden met lijnen van licht , dans aan zee lees verder

Dansen aan zee 2024
Hemelsbreed podium om kracht te bundelen zie Agenda voor de data , geef je tijdig op.

Anneke Wittermans dances and writes

by Anneke Wittermans 

“My mission is to remember women's heritage and to shape it in language and dance.” 

In her dance, Anneke investigates and understands the universal language of gesture and movement that speaks directly to the soul. What she dances with her dancers touches and reminds us. She rescued the goddess Nehallenia from the mists of Zeeland, plucked the nymph Chariklo from the sky, and connected the breasts of the woman – the mammae – to the galaxy. [Read more]

Visit the Englisch pages of this website [Read more all themes English]

Anneke tanzt & erzählt Geschichte in Gedichte

by Anneke Wittermans 

Besuchen Sie den deutschen Teil der Website [Weiterlesen]

    „Meine Mission ist das Erbe der Menschen zu erinnern und es in Sprache und Tanz zu gestalten.“ 

In ihrem Tanz erforscht und versteht Anneke die universelle Sprache der Gesten und Bewegungen, die direkt zur Seele sprechen. Die Tänze berühren und erinnern uns die tiefere Lage . Anneke rettet die Göttin Nehallenia aus den Nebeln Zeelands, holt die Nymphe Chariklo vom Himmel und verbindet die Brüste der Frau – die Mammae – mit der Galaxie [Weiterlesen]