Meedansen

Agenda

Wil je meedansen?
Om mee te dansen hoef je geen danstalent te zijn. Of al danservaring te hebben. Misschien wil je juist de dans gebruiken om je lichaam te her-ontdekken.

Gun jezelf die rijkdom, kom dansen.


Diadans fungeert als spiegel


Op de plek waar ik sta, staat niemand anders

Waar ik sta, ben ik de verbindende schakel tussen hemel en aarde.
Het is mijn plicht om de ruimte waar ik sta, die ik bezet, te vullen met leven.

Het is een kunst om te bewegen in mijn eigen maat, om te vinden welke maat mij past. Als ik mijn stappen binnen mijn vermogen plaats, niet te groot, niet te klein, maar precies passend in mijn maat, dan hou ik de regie, richting, beweging en energie.

Stappen buiten de eigen grens, maken je ontvankelijk voor beïnvloeding van buiten.
Als je de passende maat stapt, heb je ook de regie over wat binnenkomt en waardoor je je wilt laten beïnvloeden. Een onafhankelijke geest voelt zich vrij in een wakker lichaam.

Als het lichaam geen zin heeft en ons doelloos laat dralen, lijkt het wel alsof de lichaamsstoffen zich opeenhopen, zich vasthouden en mij hinderen. Diadans inspireert, is als een vitaminestoot, opent nieuwe mogelijkheden.

Als ik de bewegingen vul en helder maak, slijp ik mijn gereedschap voor elke dag. Dan sta ik present, rechtop, vol vertrouwen in eigen lichaam.