Voorstander en mannendans

In het project ‘Voorstander, integer en oprecht’ wordt de basale levensbeschermer in de man erkend. Met Diadans werken we aan een oprechte attitude.

Waar ben ik voorstander van? Ik leer om rechtop en oprecht te dansen en te communiceren. Voor ieder mens is het van belang om gezien te worden in kwaliteit, vitaliteit, kracht, integriteit, intelligentie en competentie. Natuurlijk probeer ik me ergens in te bekwamen, om gezien te worden, om uitverkoren te zijn.

Het wordt tijd dat ik inzie dat al mijn pogingen niet succesvol hoeven te zijn, maar wel erkennen dat zij gelijk het sperma samen een pad creëren waarlangs eens een nieuw concept tot ontwikkeling kan komen, dat op zijn beurt een onafhankelijke route begint.

Het is essentieel om te beseffen waar ik voor sta en voorstander van ben om deze investering goed te plaatsen. De ‘mislukkingen’ op de route geven de grenzen van de vaargeul aan.

Terwijl we collectief niet meer weten waar we ja tegen moeten zeggen, zijn er in deze tijd in onze samenleving steeds meer problemen met de prostaat, ook wel voorstanderklier geheten. 

Problemen met de prostaat

We weten niet waar we goed aan doen, waar we voorstander van zijn. De prostaat genereert de beschermende voedende levenselixer om het sperma in staat te stellen de barre tocht te overleven naar de eicel om tot conceptie te komen.

Van de miljoenen spermacellen is er slechts af en toe één die daadwerkelijk tot conceptie komt. De anderen zijn echter net zo essentieel om de conceptie voor die ene mogelijk te maken. Parallel hieraan zijn er duizenden ideeën die niet tot een nieuw concept leiden, maar gezamenlijk ondersteunen zij de weg van dat ene idee dat wel tot een concept komt. 

Ik realiseer me, ik ben tegelijkertijd gezegend dat het maar zeldzaam tot conceptie komt, tot nieuw leven. Een concept of nieuw leven zal alles opeisen om te rijpen en tot wasdom te komen. Een investering die een periode van mijn leven totaal beslag op mij zal leggen.

Suzan van der Voort zingt het lied voorstander