ANBI

Wilt u het werk ondersteunen en de projecten die Anneke Wittermans in de wereld zet, dan kunt U donateur of legaten doen toekomen aan Stichting Beweegreden.
De belastingdienst heeft Stichting Beweegreden erkend als Algemeen Nut Beogende Instellling.
Neem contact met ons op als u ons werk wilt steunen.

Of doneer geld op NL97 INGB 0004832754 tnv Stichting Beweegreden Arnhem.
Dit geld wordt ingezet voor boeken lezingen, promotie en schrijven zodat meer mensen toegang kunnen krijgen tot het gedachtegoed. Deze dansen zetten veel meer mensen in beweging dan alleen hen die de stappen en discipline aangaan.

Dank voor uw steun.

Stichting Beweegreden
www.beweegreden.org
beweegreden@planet.nl
Youtube kanaal Beweegreden