Geheim minnaarschap maar niet stiekem

Geheim minnaarschap heeft een slechte naam, toch kan het van groot belang zijn. Geheim betekent niet stiekem, maar eerder verborgen.

Sommige mensen hebben de neiging om verliefd te worden op mannen of vrouwen die niet single zijn. Soms mondt dat uit in een liefdesrelatie; platonisch, erotisch of seksueel van aard. Dergelijke relaties worden door de gemeenschap doorgaans niet geaccepteerd, omdat het vaak pijnlijk is voor de betrokkenen. Desondanks is het een eeuwenoud verschijnsel dat nog altijd geregeld plaatsvindt en dat van grote waarde kan zijn voor alle betrokkenen. Geheim minnaarschap kan in een mensenleven van grote betekenis zijn, een geschenk en last die eenzaam gedragen wordt.

Ben je gevallen voor iemand die niet single is? Wil de ander zich laven aan jouw levenslust, wil jij je laven aan de liefde en het verlangen? Besef dat jij ruimte maakt en licht brengt, dat jij opent, sprankelt en drager bent van levenslust en levenszin. Jij raakt de ander in de essentie en maakt het leven draaglijk.

1 van de 3 video’s over Geheim minnaarsschap en het Bzzzz verhaal

Download hier het gratis pdf-artikel Geheim Minnaarschap maar niet stiekem

Verwarmd worden door oprechte aandacht  van een ander

We verlangen allen naar levendige vitaliserende, inspirerende vriendschappen. Wat is het fijn om verwarmd te worden door de oprechte aandacht en betrokkenheid van een medemens. Ik voel me in mijn element als het hart klopt, fijne mensen om me heen zijn en wanneer ik me bevind in spannende en verrassende ontmoetingen. Een verkering groeit als we elkaar vaak ontmoeten en het samenwerken een feest is. Er is een wederzijdse klik van verstandhouding, humor en levensenergie. Zien we elkaar dikwijls dan bouwt zich een relatie op, gegrondvest op alle goede momenten waarin we elkaar zien, bevestigen, uitdagen, verrassen, verwennen en ons gezien weten in de ander. We dragen elkaar in het hart en waarderen de kwaliteiten van elkaar. Beginnende relaties zijn vitaliserend en verrassend.

VERTROUWD LANG SAMEN ZIJN EN SAMEN GEWOON ZIJN

Voor lange-termijn-relaties is er de spanningsboog tussen het vertrouwde samen zijn, elkaar gewoon zijn en om te gaan met de ander zijn gewoontes waarin ik niet floreer.  Het vraagt van ons om rekening te houden met de wederzijdse balans. De wederzijdse ongemakken kunnen niet allemaal verholpen worden, we weten wat we aan elkaar hebben en wat schijnbaar niet kan. In het begin proberen we elkaar een pietsie naar eigen wens om te sleutelen, wat resulteert in ruzie, onbegrip of in het accepteren of soms inslikken van wat niet past. In het verloop van tijd ontstaat er van de één een ‘aanpassing’, of anders in een compensatie van het een en ander. Als ik me niet tijdig uitspreek en ik niet ‘moeilijk wil doen’ over de ongemakken die er toch tussen zitten ontstaat er een grijs gebied.