Mammae, het voedende principe

Ontboezemingen, over boezem, hart, ogen en tepels, borstvoeding en verbindende werking van oxytocine.

Wat betekenen tepels voor de man? Wat betekenen borsten voor de vrouw? Borsten en tepels van mannen en en vrouwen zijn sensitief en sensueel. Borsten zijn de voorkamer van het hart. Ontwapenend kunnen we zijn, als we tepels en boezem in vrede dragen. De verfijning en vrede die tepels uitstralen zijn een lust voor het oog. Als mensen regelmatig zich toestaan te genieten van deze verfijning en de vrede die de boezem uit kan stralen, scheelt dat aanzienlijk op hart- en vaat ziekte. Meer weten? Anneke Wittermans danst en toont hoe de boezem de voorkamer is van het hart. Een lust en must voor mannen en vrouwen om meer lichaamsbewustzijn te krijgen .

Video: Anneke vertelt over het belang om vrede uit te stralen vanuit de boezem als de voorkamer van het hart.

Figurines Neolithische tijd bewaren gebaren van vrede
De eerste beelden die mij wakker schudden in de waarde van het vrouw-zijn, zijn in 1976 de figurines van Çatal Höyük en Hacilar. Deze figurines, de  vrouwenbeelden in deze Neolithische beschavingen stralen met  een of twee handen aan de boezem vrede uit. Deze handgrootte figurines tentoongesteld in het Ankara Museum fascineren mij. Zij activeren in mij een lichaamsbewustzijn, tonen en vertellen mij over een cultuur die over een periode van 2000 jaar vrede kent. Deze figurines bewaren gebaren van vrede, zij vertellen over de wijsheid van de Neolithische tijd (Stierentijdperk.) De kracht en verfijning van deze beelden ontroeren mij en vertellen mij hoe ik mijn boezem en eigenwaarde kan dragen. Een beschaving en wijsheid van 5000 jaar terug over het vrouw-zijn die nu haar betekenis laat zien, hoe we vrede en verfijning kunnen stralen. Ook in de Neolithische tijd, zijn er beelden van Hathor en Isis uit Egypte, waaronder talrijke afbeeldingen van godinnen die voeden.

De figurines van Çatal Höyük en Hacilar markeren een keerpunt in mijn leven. Ik verliet de universiteit waar ik architectuur studeerde en ik startte een loopbaan als dansdocent. Deze verzoenende stilte van het vrouw-zijn, die deze figurines tonen, activeren in mij een lichaamswijsheid. Dit wil ik in de dans onderzoeken, ervaren, dit delen en uitdragen.

Hacilar Neolitisch Turkey Ankara Museum

Mammae, het voedende principe
Mammae het voedende principe dansproject is ontstaan in 2010. Nadat mijn vriendin hoorde dat ze een borstoperatie moest ondergaan, vroeg zij me om al mijn kennis over de borsten, tepels en boezem opnieuw te vertellen. Na de operatie wilde ze de energetische betekenis van de boezem met zich meedragen. Haar vraag om alle puzzelstukjes over de boezem te verhalen en deze frequenties in de dans vorm te geven resulteerde in een gezamenlijk dansproject over de Mammae. Zij wil de frequenties die bij de boezem thuishoren zich herinneren en opnieuw leren dragen.

Wanneer er een ingreep moet plaatsvinden en we met een litteken mogen verdergaan zullen we opnieuw ontdekken hoe we ons met het boezemgebied kunnen verhouden.

Samen hebben we bestaande en nieuwe dansen ontwikkeld om de betekenis en de natuurlijke uitstraling van de boezem te her-inneren of to re-member. Hoe kunnen we herenigen en wederom vrede, troost en welzijn terug brengen in de voorkamer van het hart?

Gezond zijn, gezond denken en gezond bewegen zijn met elkaar verbonden.

Het lichaam ademt, leeft en vertelt een verhaal. Wij zijn levenslang met ons lichaam verbonden. Het lichaam bepaalt onze maat, biedt transport, geeft bewegingsruimte en draagt zorg voor ons welzijn. Delen van ons lichaam welke wij negeren of niet goed genoeg vinden en daardoor te weinig aandacht schenken, kunnen er voor zorgen dat ons lichaam verpietert. Kanker is vanuit dit oogpunt bekeken een noodsignaal van het lichaam. Het veroorzaakt een ingreep die het hele lichaam uit evenwicht brengt en ons dwingt om opnieuw ons te verhouden met het lichaam. Wanneer we onzeker zijn en ons misschien zelfs schamen voor het getekende lichaam en van daaruit het lichaam afwijzen, werkt dit niet bevorderend voor heling. De littekens vertellen ons dat we ook verder zullen leven met verwondingen. Het is tijd om opnieuw het leven in te stappen.


Voortplanten gaat niet vanzelf meer, voortplantingsorganen en ziekten.  

Borst-, baarmoeder-, eierstok-, prostaat- en teelbalkanker lijken collectieve noodkreten van de mens. Deze organen dienen om groei in beweging te zetten, ter instandhouding van het ras. Opvallend is dat deze organen, die van nature klaarstaan om te reproduceren- toe te schieten- reageren prompt op het hormoon oxytocine, het gelukshormoon.

Ontwikkeling van borsten in de puberteit

Als meisje kan je je onzeker voelen wanneer de borsten beginnen te groeien. Het rijpen van het lichaam, de voorbereiding op het ontdekken van sensualiteit. De schoonheid van een boezem, het rijpen van het huis van troost en comfort is ingewijd worden in vrede en liefde. De boezem leert ons verzachten, in vrede zijn en te ontwapenen. Deze inwijding in de boezem als voorkamer van het hart krijgen we niet in onze cultuur mee. Eerder wordt die verandering ervaren als een soort voorbode van het verliezen van de  ‘onschuld van een kind’ naar een volwassen vrouw met allerlei ‘verleidingen’ en ‘gevaren’. Graag breng ik ons meisjes en vrouwen terug naar de diepere betekenis van de boezem en het vermogen in vrede te zijn met eigen lichaam en rondingen.

X faktor hebben is in dialoog zijn met het universum
Het lichaam is opgebouwd uit stoffen en frequenties die in het Universum voorkomen.
Wanneer we gewaar zijn dat het lichaam straalt van binnen, erkennen we het heelal van lijf en leden, zijn we verbonden met het universum waar we uit voortkomen. Wanneer wij ons schamen voor een deel van ons lichaam,  het onze goedkeuring niet krijgt, verstoten we tegelijk de corresponderende frequenties van het Universum. Dat deel wordt dan niet gevoed met sterrenwelzijn.
Wij vrouwen hebben vaak het gevoel dat onze borsten niet goed zijn. Stralen we dan nog welzijn en tevredenheid uit? Een man kijkt automatisch naar borsten, dit is goed voor zijn hart en bloedsomloop. Zijn even rustende ogen is helend. Elke tepel is hemels. Als we tevreden kunnen zijn over hoe we geschapen zijn, stralen we vrede. Het is een kunst en de moeite waard om te oefenen, om ons gemoed of snoeptafel tevreden te dragen.

Vraag: Wat betekenen de borsten, tepels en boezem voor jou?

Magie van moedermelk; het voeden met levende cellen
Op aarde zijn alle nieuw geborenen toegerust met basis voeding. Bij de zoogdieren is dat moedermelk. Melk is het enige levende cellen voedsel en geheel specifiek in mineralen  afgestemd op wat de zuigeling nodig heeft. Alle zoogdieren weten direct na de geboorte de tepels te vinden, het zuigen aan de tepels heeft een directe werking op het herstel van de baarmoeder. Zowel kind als moeder gedijen zich in welzijn, in de oxytocine, verenigd in het samensmelten, verstevigen zij de verbinding met elkaar en de voorouders.

Goddelijk levend voedsel draagt de vrouw in haar borsten.

 

Diadans herstelt al dansend de Mammae in ere,
een oxytocine wisselwerking tussen man en vrouw. 

De boezem is in onmin geraakt.

Verfijnde weelde van welzijn,
gevoed door instemmende ogenblikken.
Tepels tonen de stilte van de Melkweg,
de weg naar huis,
zij stillen het verlangen naar meer.

Met die kennis kunnen mannen en vrouwen veel meer van elkaar genieten en respecteren. Mammae het voedende principe is boeiend voor alle mannen, vrouwen, amazones, borstvoedende en  opgroeiende pubers.

Lied uit de Kalevala over de drie vrouwen die boven op een wolk met volle boezem de melk geven zodat het ijzer kan ontstaan.


Ontboezeming over de borsten

Als vrouwen zich ongemakkelijk voelen over hun boezem, stralen zij in plaats van welzijn of geborgenheid juist schaamte, ongemak of afkeer uit. Mannen die in hun natuurlijke reflex naar elke hemelse tepel kijken, stuiten op afkeuring en voelen zich beschaamd. Terwijl uit onderzoek is gebleken dat indien mannen regelmatig een ogenblik naar borsten kijken hun welzijn verhoogd wordt en de kans op prostaatkanker verkleint.

Meer weten over dans project Mammae, het voedende principe?
Zie de agenda voor trainingen en lezingen Anneke Wittermans

De tepel is het hof van de voormoeders.

We worden geboren zonder gebruiksaanwijzing en leven in een lichaam met talloze functies en mogelijkheden. We leren met vallen en opstaan ​​een klein deel van dit vermogen te gebruiken, te hanteren en te integreren.
Niet iedereen voelt zich thuis of gelukkig in het aardse lichaam. Terwijl supersporters de fijnste besturing ontdekken, identificeren anderen zich met veel meer moeite met het lichaam. Ze ontdekken ook veel minder controle of kunnen er niet op rekenen als onderdeel van hun vermogen.

Een nieuw tijdperk, nieuwe millennia en andere vermogens wachten op ontdekking door ons. Net als de ontdekkingen van asteroïden verblijven ze ongezien voor het blote oog in de wereld voorbij Saturnus. Ze laten ons kennismaken met andere vermogens die altijd aanwezig zijn in de blauwdruk van de mensheid. Het smeekt ons om te geloven dat nieuwe vaardigheden rijp zijn om aan ons arsenaal toe te voegen. Dat geldt ook voor de borsten, zij kunnen vrede uitstralen in de wereld.

De zijderups maakt draden voor zijn cocon, ijzersterke draden verlaten de spintepel als vloeibare substantie en verharden als draad zodra ze de spintepel verlaten. Dit is een verzachtende dans, het brengt troost en verfijning.
Een prachtige dans als aanvulling op de dansen van Mammae, het voedende principe, dansen om het boezem gebied te herstellen, het gebied waar vrede woont.

Mammae, het voedende principe