Over de Diadans NL en EN

Agenda

Anneke Wittermans noemt haar dans Diadans. Ze danst op muziek en eenmaal een choreografie gemaakt heeft de dans een heldere vorm en spreken bewegingen tot de ziel. Anneke gebruikt haar lichaam als instrument om de betekenis van verschillende levensthema’s uit te drukken. Al dansend ontdekken we samen nieuwe inzichten, waarbij ieders inbreng een meerwaarde is. De dansen zijn tempels, waarin we synchroniseren met een vraag. De bewegingen lijken een universele taal te spreken, waarin iedereen zijn eigen woorden vindt om de betekenis te interpreteren.

Anneke:
“De Aborigines navigeren met zang en dans. Tekst, ritme en scheppingsverhaal bieden zowel aanknopingspunten in het landschap als op hun spirituele reis. Ze raken nooit verdwaald. Ze weten de weg, ze kunnen vrij dwalen, dansen en dromen en het juiste pad en inzicht zal verschijnen. De dans blijft me voeden en inspireren en brengt me op orde. De dansen brengen orde, gespannen tussen hemel en aarde, en de motieven en gebaren geven zin aan het leven. ”

Agenda

Anneke Wittermans calls her dance Diadans. She dances to music and, once created a choreography, the dance has a clear form, and movements speak to the soul. Anneke uses her body as an instrument to express the meaning of various life themes. While dancing, we discover new insights together, where everyone’s input provides added value. The dances are temples, in which we synchronize with a question. The movements seem to speak a universal language, in which everyone finds his own words to interpret the meaning.

Anneke:
“The Aborigines navigate with songs and dances. Text, rhythm, and creation story, offer starting points in the landscape as well as in their spiritual journey. They never get lost. They know their way, they can wander, dance and dream freely and the right path and insight will appear. The dance continues to nourish and inspire me and puts me in order. The dances bring order, stretched between heaven and earth, and the motifs and gestures give meaning to life. ”