Voormoeders spreken

Lichtstraal van de sterren naar de laatste geborene.

De laatste geborene is een lichtpunt in de ogen van de grootmoeders in de melkwegstelsels.
Wij zijn allen geboren en een kleinkind van onze grootmoeders. Zij fonkelen van dankbaarheid als er een kind van haar EiGen geboren wordt.

Elke laatst geborene straalt licht over de stamboom terug naar de voormoeders. Bij de voormoeders  gloeit dankbaarheid, zij zijn blij verrast dat er nog steeds nazaten rondlopen met hun genen.

Besef dat het verlangen van Oma worden, ook het verlangen is dat deze lijn eeuwenlang doorgaat. Zij kijken uit naar de sterren die nog komen. De voormoeders vormen in de sterren een veld van support en liefde, zij kijken vol verwondering hoe hun genen doorleven hier op aarde. Moge de warmte van het voormoedersveld ons troost geven en het leven bijlichten.


Voormoeders fluisteren


Dansen in windvlagen
Voormoeders fluisteren 
op de vleugels van wind
De regendruppels ontvang ik
als tranen van eerdere levens
Tranen die pijnen verlossen,
lossen op in zonneschijn
waar ik me in koester
Ik hoed de gegeven liefde
Ik koester genegen de inzet der voormoeders
Ik neem ter harte
het geschenk van mijn leven.


Anneke Wittermans 15-9-2022

Lichtlijnen verschijnen