Nehalennia, vergeten godin

Vrouwenerfgoed van eigen bodem is ons nauwelijks bekend, terwijl we wel degelijk gezegend zijn met een eigen godin. In 1647 kwam resten van een tempel gewijd aan Deae Nehalennia in Domburg boven water. In 1971 werden 300 votief altaren van een meter hoog uit de Oosterschelde gevist. Deze waren allen gewijd aan de Keltisch-Romeinse godin Nehalennia.

Wake van Nehalennia

Zij  draagt het water
van weten en welzijn
door de tijden heen
hul haar in nevelen

Wakker in de schoot
temt zij de kracht
het verlangen brandt
om de wereld te omarmen

Zij pakt de draad op
spint een richtsnoer
weeft het leven
in een gewaad van liefde

Zij sust de woeste wind
breekt de wolken open
maakt het weer
brengt de zielen thuis.

De tijd mag het rijpen
het juiste ontvangen,
de toekomst ligt in haar schoot.
Zij baart nieuw leven

Anneke Wittermans ‘05


Vergeten, maar nog altijd van belang

De waarde die Nehalennia draagt, is nog altijd voor ons van belang. Zij is een rolmodel voor de autonome vrouw met het roer in haar hand. Niet een Aphrodite of een Maria/moeder/maagdverheerlijking, maar een vrouw van visie en genoegens, die schouwt en zeelieden bergt.

Nehalennia schouwt over de Helle. de Keltische naam van de Noordzee. Zij is overspoeld door het water. Af en toe komt zij boven water. Zij neemt ons mee in de Al-tijd, om ons in te lichten over het mysterie van duurzaam schoon zijn voordat zij zich weer door de wassende Noordzee laat verkwikken. Zij toont ons dat alle leeftijden kunnen bewegen en bewogen worden, kunnen sprankelen in pret en schitteren als parels. Nehalennia draagt haar eigen waarde in haar schoot. Zij is vrouw: vol, rijp en rond. In haar haven draagt zij een sprankelend vuur, een baken waarin zij investeert en mensen waarborgt en loutert.

Nehalennia

Nehalennia wekt mijn VERONTWAARDIGING

Verontwaardigd ben ik, dat er zo een grote vondst uit het water tevoorschijn komt tijdens mijn leven en dat ik er niet van gehoord heb. Het feit dat wij vrouwen in Nederland nauwelijks de impact voor de beeldvorming van zo een vondst realiseren en niet door zo een vondst wakker worden geschud. Wij hebben hier ook een historie/herstory waar vrouwen een belangrijke positie hebben bekleed

Verbijstert ben ik dat we in Nederland wél een historie hebben van rijpe vrouwen. Het gaat nu niet om een Afrodite of moeder met kind op schoot altijd de vrouwen waarde gelieerd aan de man. Nehalennia toont het beeld van de autonome vrouw, een beeld van wat hier eigen is. Autonome vrouwen zijn hier altijd al geweest.

Verbaast dat Nehalennia voor ons verborgen in de nevels blijft

Verbaast ben ik. Het lijkt wel of Nehalennia verborgen blijft in een mist van desinteresse. Al 19 jaar promoot ik Nehalennia en haar betekenis op festivals en op mijn website. Het duurt, voordat men überhaupt de naam Nehalennia herinnert of uitspreekt, of dat men enigszins belangstellend is voor de betekenis voor vrouwen van deze oude stenen. De naam Nehalennia en wat zo een beeld voor de vrouw nu kan betekenen, blijft in de ‘tussenwereld’ hangen. Het lijkt wel of de betekenis van Nehalennia nog steeds onder een laag zand en water verborgen ligt. Ik ben zelf juist zo opgetogen om een Godinnen beeld te zien; die haar waarde nu eens niet ontleent aan haar moederschap of uiterlijk. Juist beelden van vrouwen die niet vanwege moederschap of sensualiteit afgebeeld zijn, maar specifiek om haar kracht, haar wijsheid, haar schouwen, haar waarborgen  en de betekenisvolle rol die zij in de gemeenschap speelde, is volgens mij van grote waarde voor onze eigenwaarde als vrouw. Deze vrouwenkracht hoort thuis hier in dit landschap. Wij waren oorspronkelijk ook een volk die de vrouw aanzien gaf. Nehalennia is afgebeeld als een rijpe vrouw alleenstaand, afgebeeld met rijpe oogst van fruit en graan, Zij is een Godin van Overvloed. Zij staat of zit en schouwt. Een beeld van de autonome wijze vrouw waar ik me graag mee identificeer.

Niet dwalen in het verleden, juist dat wat achter ons ligt meenemen naar een volwaardig vrouw zijn.


Nehalennia wijdt ons in in het mysterie van diepzee emoties,
daar waar fijnzinnige trillingen onze gemoederen balanceren
en onze beweegredenen geboren worden.

meer over haar betekenis en inwijdingen op de Engelse pagina Nehalennia Initiations

dansen op het strand

Wat Diadans kan betekenen

Diadans spreekt deze fijnere beweegredenen aan, geeft ons een veilige vorm en tijd om te mijmeren en te luisteren naar onze eigen honingbron. Daar waar we wakker zijn en willen leven, reinigt en rijpt en veredelt de dans ons bestaan. Diadans dompelt ons onder in het levenselixer van de Al-tijd. Zodat vrouwen gaan stralen in hun schoot en mannen oprecht gaan staan in hun lood.