Anneke Wittermans

Anneke danst, zij creëert choreografieën en gebaren met beweegreden. Deze dansen vinden hun vorm via woorden, muziek en het lichaam. De danspatronen maken zielenroerselen zichtbaar. De dansen rondom Vrijgeven, Mammae, het voedende principe, Ode aan de laatste van de vrouwenlijn, Chariklo, Spnning Grace, Het vergeten vrouwenerfgoed, sensualiteit zijn beeldend en roepen vragen op en maken processen bespreekbaar.

De specialiteit van Anneke is inhoud geven aan bewegingen. Zij benadert het lichaam als een fijnbesnaard instrument. Met respect nodigt zij een ieder uit, om echt tot dansen te komen. De aanwijzingen die zij aanreikt over de dans werken door in de persoonsvorming. Zij coacht begeleiders, dansers, musici en vormgevers, in groepsverband en op individuele basis.

Anneke ondersteunt mensen in een veranderingsproces. Zij leert je om met andere ogen de situatie te zien en met haar aanwijzingen laat zij je zelf ontdekken welke nieuwe stappen je kunt zetten.

Anneke is een beelddenker. Zij vermoedt de impact en betekenis die dit vorsen teweegbrengt. Zij heeft het vermogen om in allerlei situaties het beeld te laten kantelen, waardoor eigenwaarden vanuit een verrassende hoek belicht worden. Met het kunnen keren, het verluchtigen en verlichten van taboesituaties creëert zij dikwijls een lach en een traan waarmee processen beter te verteren  zijn. De laatste jaren geeft zij ook via zoom, lezingen en danslessen. Ode aan de laatste van de vrouwenlijn: Een missie van Anneke Wittermans om laatste lijners te eren in het bestaan wordt met het boek wat in 2023 uitgekomen is beschikbaar gemaakt voor nu en in de toekomst.

 

Anneke Wittermans (1957) is grondlegger van begrippen zoals Vrijgeven, vieren van verbintenissen, Ode aan de laatste van de vrouwenlijn, Mammae, het voedende principe, Chariklo, Spinning Grace, Grootmoeders spreken, Voorstander, Vergeten vrouwenerfgoed. Zij onderzoekt sinds 1978 de Neolithische beschavingen van het Stierentijdperk. Deze beschavingen kennen 2000 jaar vrede. Zij bestudeert de asteroïden en houd zich bezig met de betekenis en de transitie in het watermantijdperk. Anneke heeft verschillende Youtube kanalen , op AnnekeWittermans DAns tref je dans lessen aan 

In 1981 begon Anneke met Oerdans en sinds 2004 noemt ze het Diadans.Anneke Wittermans is auteur van Vrijgeven, vieren van verbintenissen IBSN 9789088400810 1-11-2012 Ode aan de laatste van de vrouwenlijn Erken latente talenten ISBN 978 90 830700 7 0     8-3-2023

Stichting Beweegreden

Stichting Beweegreden is in 2005 opgericht om het in de dans ontwikkelde gedachtegoed van Anneke Wittermans, dat veel verder gaat dan dans alleen, uit te dragen. Haar lezingen met bijbehorende performances zijn verhelderend en vernieuwend. Al dansend opent zij bijna onbespreekbare problematiek van de 20ste eeuw. Ook op YouTube kanaal Beweegreden kun je uitleg horen over de uiteenlopende onderwerpen waar onderzoek is naar gedaan. De belastingdienst heeft Stichting Beweegreden erkend als ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Donaties zijn aftrekbaar. Dit geld wordt ingezet voor boeken, lezingen, promotie en schrijven zodat meer mensen toegang kunnen krijgen tot het gedachtegoed. Deze dansen zetten meer mensen in beweging dan alleen hen die de stappen en discipline aangaan. Dank voor uw steun. NL97 INGB 0004832754 t.n.v. Stichting Beweegreden Arnhem.

Suzan van der Voort danst, componeert en zingt de gedichten

Suzans talent voor klank en melodie is te horen in de liederen die zij componeert. Zij verklankt de gedichten en brengt deze keer op keer tot leven. De gedichten die Anneke geschreven heeft, brengt zij tot leven en vertolkt zij passend in iedere leersituatie. Suzan tovert de gedichten tot schatkamers van bruikbare inzichten. Zij heeft een uitstekend vermogen om schone beelden te vinden, uit de gedichten haalt zij de zinnen die gereedschap zijn voor schoon spreken. Het kuisen van een gedicht naar passende woorden, vindt zij intrigerend. Met het componeren proeft zij de gedichten en als zij het gedicht gaat begrijpen, valt de melodie in. Er zijn momenten dat zij door de map met nog onbekende gedichten bladert en dan ineens ziet en voelt…dit gedicht wil nu  zichtbaar en gehoord worden. Suzan van der Voort en Anneke verzorgen meestal samen de lezingen en optredens. Suzan van der Voort als dansdocent Suzan heeft haar Diadans-certificaat ontvangen in 2017 en geeft sindsdien zelf Diadans lessen. Zij is bij lezingen aanwezig en zingt de gedichten. Waar mogelijk is zij bij danstrainingen aanwezig. Zij zorgt voor PR en corrigeert artikelen, schrijft mee aan de boeken en beheert de gedichten. Suzan van der Voort kan Anneke vervangen, trouw aan zichzelf is de dans bij haar in goede handen. Suzan vertolkt Diadans in haar authentieke precisie. ‘Ik leer situaties op een andere manier belichten waardoor het goede kan worden uitgenodigd. Ik ben blij met de zinnen van de gedichten waarvan de betekenis mij steunen op keerpunten. Schone woorden en taal raken mij in mijn ziel. Ik heb mogen meewerken met de processen en schrijven van Ode aan de laatste van de vrouwenlijn en elke keer verrast Anneke mij doordat zij een positieve wending geeft aan ons allen die deelnemen. Ik verheug me dat nu meer mensen toegang kunnen krijgen tot deze waardevolle processen. Ik voel me gezegend en dankbaar met de schatten van de gedichten, die ik immer kan inzien en die mij inspireren.’  Suzan van der Voort (1977)
Suzan van der Voort zingt