Ode aan de laatste van de vrouwenlijn. Erken latente talenten

bestel het boek Ode aan de laatste van de vrouwenlijn via diadans@planet.nl
coaching sessies Ode aan de laatste van de vrouwenlijn op dinsdagen via zoom
lezingen per zoom – engelstalig Ode aan de laatste van de vrouwenlijn op woensdagen via zoom
workshop Ode aan de laatste van de vrouwenlijn

Anneke Wittermans breekt een lans voor de laatste dochters van de vrouwenlijn, die ogenschijnlijk bescheiden en met onzichtbare beweegredenen een uniek leven creëren. Zij schrijft over dochters die geen dochters hebben gekregen. Laatste lijners pionieren, verdiepen, excelleren.

Zij pioniert op dit precaire gebied, wanneer als de kinderen niet komen, het taboe waar moeders en grootmoeders veelal omheen praten. Zij laat zien dat deze vrouwen niet “zielig“ zijn, zij hebben andere talenten, zij beschrijft de laatste in de vrouwenlijn in 9 toonbeelden waarin zij excelleren.
Dit is een aspect van onze samenleving dat niet eerder benoemd is. Na een eeuw aan emancipatie en een krachtig feminisme is het wonderlijk dat er zo weinig begrip en respect is voor vrouwen die een ander leeftraject pionieren, anders leven dan alle moeders voor haar.


Deze vrouwen kunnen al hun energie en scheppingskracht geven aan wat zij verkiezen; zij kunnen een uniek leven creëren, iets wat hun moeder niet altijd heeft kunnen doen. Zij pionieren, verdiepen en excelleren. Zij hebben een andere opdracht. Zij worden geroepen om datgene, wat zich eeuwenlang in de vrouwenlijn heeft kunnen opbouwen, te filteren, verfijnen en te belichamen. Zij zijn voor ons toonbeelden hoe je in het leven kunt excelleren.

Wij kennen allen de positie van de laatste in de vrouwenlijn van een oudtante, een zus of van vrienden van onze ouders. Deze vrouwen zonder dochters leefden in een andere tijd waar zij vaak bleven wonen in het dorp, buurt waar iedereen hen bij naam kende. Of zij verbonden zich met een gemeenschap, kerk, of missie. Zij zorgden soms voor de ouders en ouderlijk huis of gingen elders werken in de huishouding, zorg of onderwijs. Economisch en sociaal woonden en werkten zij in een verband. In deze eeuw zijn de laatste lijners economisch zelfstaand en wonen ook vaak zelfstandig. Zij die de laatste van de lijn is, is nu economisch vrijer, zij werkt en woont anoniemer. Haar sociale netwerk zal zij zelf bouwen en onderhouden. Het is tijd om de laatste lijners in hun kracht en andere leef vorm te erkennen.


De wijsheid en ervaring met dit thema is samengebracht in een boek: Ode aan de laatste van de vrouwenlijn Erken latente talenten. Het boek spoort aan tot vragen stellen en zelf na te denken. Het brengt nieuwe inzichten om deze dochters met hun specifieke talenten te erkennen en waarderen. Daarom is dit boek niet alleen voor de dochters, maar ook voor moeders die alleen zonen hebben, voor zonen, en voor moeders met dochters zonder kinderen. Maar ook voor onze samenleving die pretendeert modern te zijn maar de scheppingskracht van de vrouw nog altijd niet begrijpt en op waarde schat.

 “Anneke Wittermans spreekt met zo veel liefde, respect en wijsheid over deze bijzondere groep vrouwen. Zij verdienen onze dankbaarheid en waardering voor hun rol in onze families en samenleving. Ben jij de laatste vrouw in jouw vrouwenlijn, dan is de kans groot dat Anneke je heel veel kan vertellen wat je al wel voelde, maar misschien nog niet bewust was.“ Akki Colenbrander

Suzan van der Voort zingt: Eeuwig is de lijn van voormoeders                                             

Er zijn verschillende video’s waarin Anneke vertelt over Ode aan de laatste van de lijn en de 9 toonbeelden

.

Coachings via zoom dinsdagavonden

Matralia
Matralia is een Romeinse feestdag op 11 juni voor vrouwen die geen kinderen gebaard hebben. Zij geven hun levensenergie anders vorm.

De dans van de Navel en de betekenis van het borduren van motieven in het familiekleed. Van oudsher borduren dochters hun trouwuitzet met spreuken en symbolen voor een welvarend en vruchtbaar huwelijk. Vruchtbaar hoeft niet altijd aan kinderen gekoppeld te zijn, vaak wil het zeggen: een vruchtbaar leven. Borduren was van oudsher het inbrengen van betekenisvolle wensen of intenties.
De Navel is het (lit)teken van onze geboorte. In de navelstreng zitten stamcellen waaruit we zijn opgebouwd. Het is onze eerste voedselbron en onze verbinding met de placenta en de moeder. In deze dans borduur je rondom je navel heling in je familie web.


Suzan van der Voort danst mee op deze 11 de juni en zingt een lied.