Vrijgeven, vieren van de verbintenissen

‘Voor mensen die in een veranderingsproces zitten, die worstelen met loslaten,
is inzicht over Vrijgeven een verademing,
waar loslaten je met lege handen achterlaat
daar geeft Vrijgeven het besef van eigen keus en eigen waarde.’

Vrijgeven

Dierbaar zijn de draden
die mij met jou verbinden
Gesponnen in liefde
geweven met zorg
zij horen bij mij en bij jou

Het verband is gevormd
in de momenten
waar we
geraakt
 in weerstand
gesmolten
in wrijving

elkaar echt vinden

Ik erken de waarde
Draad voor draad ontwikkel
ik het verband
Koester zorg en liefde
die de draden dragen

Ik herken de band
ontkoppel de overeenkomst
Wens jou en mij het beste
Geef en neem ruimte
om een stuk zelf te gaan

Ik hak de knoop door
wat ik niet vatten kan
dat hoort bij jou
en gaat met je mee
Alleen wat mij eigen is
blijft mij bij en trouw

Wat jij betekenen zal
draag ik in mijn hart mee
als een ring van waarde
Ik geef je vrij….. om te gaan
naar waar je geroepen wordt.

Anneke Wittermans 2007

Introductie Vrijgeven, vieren van verbintenissen.

Iedereen komt weleens voor de situatie te staan waarin een verbintenis een ander karakter krijgt of verbroken wordt. Kinderen gaan de deur uit, mensen gaan scheiden, relaties veranderen, mensen krijgen te maken met een ongeneeslijke ziekte of dierbaren gaan heen. Geliefden kunnen we niet zomaar loslaten. In het hart blijven we verbonden en hechten we ons aan de goede herinneringen en verlangens. Die voeden en inspireren ons, zelfs als het pijn doet.

We dragen mensen het hele leven in ons hart mee
Vrijgeven is een actief woord dat in herhaling
elke keer weer een stukje doet vieren
zonder de waarde van de band te negeren

Woorden zijn als bootjes. Zij kunnen ‘waar’ transporteren van de een naar de ander. Als de lading de bedoeling van het woord dekt, dan kunnen woord en inhoud nieuwe oevers bereiken.’
Beschrijft Anneke in het voorwoord van het boek Vrijgeven.


Dient het mij verder of houdt het mij tegen?
Je kunt alleen iets vrijgeven als je het ook eerst kunt vastpakken. Juist dat wat je niet
echt onder ogen kunt zien, kun je ook niet bewust vrijgeven. Het blijft als het ware kleven
omdat je het niet kunt onderscheiden, je bent er onbewust mee verweven. De motieven
en patronen die betekenis kunnen krijgen, kun je nog niet onderscheiden, zij vormen nog
geen helder verband, je hebt er nog geen steun aan. Op het moment dat je er echt naar
kunt kijken en kunt registreren wat het met je doet, kun je een beslissing nemen. Dan
kun je de vraag stellen: Dient het mij verder of houdt het mij tegen? Vanaf dat punt kun
je besluiten dat je de verbinding wilt vieren. Je kunt als het ware draadje voor draadje
lostornen om meer bewegingsruimte te creëren.Bestel het boek: Vrijgeven, vieren van verbintenissen.Intro video: Vrijgeven, vieren van verbintenissen

Video reeks: Vrijgeven in 7 stappen
Stap 1: Je kunt alleen vrijgeven als je ook vasthouden en koesteren mag van de waarde. Vrijgeven kan alleen als je vasthoudt en waarde geeft. Geliefden zijn vrije wezens.

Suzan zingt het lied Kwijtschelden