Dans

De dans van Anneke Wittermans noemt ze zelf Diadans en is niet zomaar te omschrijven binnen traditionele termen. Ze danst op muziek, en de dans heeft, eenmaal ontstaan, een vaste vorm en bewegingen.
Je kunt zeggen dat ze haar lichaam gebruikt als instrument om de gevoelswereld van het thema tot uitdrukking te brengen. De mededansers ‘downloaden’ als het ware de door Anneke verkregen informatie van het thema, en klikt aan bij hun gevoelslaag. De bewegingen lijkt een universele eigen taal te spreken, begrepen zonder woorden.

Anneke:
De Aboriginals navigeren met liederen en dansen. Tekst, ritme, scheppingsverhaal, bieden aanknopingspunten in het landschap als in hun spirituele reis. Zij hoeven nooit te verdwalen. Zij weten hun weg, zij kunnen vrij dwalen, dansen en dromen en het juiste pad en inzicht dient zich aan. De dans blijft me voeden en inspireren en brengt me op orde.  De dansen brengen een ordening , ruim opgespannen tussen hemel en aarde , geven de motieven en gebaren zin aan het leven. ”

Diadans komt van het Griekse woord ‘diafragma’ en betekent door alle lagen heen. Het betekent ook licht. Het gaat anders dan bij andere dansen niet om de vorm. Het gaat over de communicatie tussen lichaam en geest, net zoals bij bijvoorbeeld Tai Chi. Wij maken hedendaagse vormentaal binnen onze eigen traditie.Wil je meedansen?
Om mee te dansen hoef je geen danstalent te zijn. Of al danservaring te hebben.
Misschien wil je juist de dans gebruiken om je lichaam te her-ontdekken.

Diadans fungeert als spiegel

Ineens zie je zelf hoe je vast zit in je gewoonte, hoe jouw motoriek jou ondermijnt. Als je de bewegingen vult en helder maakt, slijp je jouw gereedschap voor elke dag. Dan sta  je present,  recht op, vol vertrouwen in eigen lichaam.

Gun je zelf  die rijkdom, kom dansen.

Het is een kunst om te bewegen in je eigen maat, om te vinden welke maat jou past. Als je je stappen binnen je vermogen plaatst, niet te groot, niet te klein, maar precies passend in jouw maat, dan hou je de regie, richting, beweging en energie.

Stappen buiten de eigen grens, maken je ontvankelijk voor beïnvloeding van buiten.
Als je de passende maat stapt, heb je ook de regie over wat binnenkomt en waardoor je je wilt laten beïnvloeden. Een onafhankelijke geest voelt zich vrij in een wakker lichaam.

Als het lichaam geen zin heeft en ons doelloos laat dralen, lijkt het wel alsof de lichaamsstoffen zich opeenhopen, zich vasthouden en ons hinderen. Diadans inspireert, is als een vitaminestoot, opent nieuwe mogelijkheden.

Data en tarieven

Video’s