Dansen aan 6 juli-8 juli Domburg


Dansen in de voetsporen van Nehalennia met Anneke Wittermans en Suzan van der Voort

Graag dans ik met mensen aan zee in de voetsporen van Nehalennia. Afgelopen jaren hebben Suzan en ik verschillende lezingen over de Neolithische tijd, maar ook over Nehalennia en Tanfana gegeven. De kronieken van het vergeten vrouwenerfgoed en de gedichten tillen iets van de sluiers en openen iets van de mystieke inzichten rondom het vergeten vrouwenerfgoed op. Daarom des te meer hoop ik met mensen te dansen in Domburg. Graag nodig ik je uit om ook dit jaar weer deel te nemen om dit onderzoek te versterken en te genieten van het licht in Domburg www.annekewittermans.nl

In de voetsporen van Nehalennia

Het strand van Domburg biedt bij uitstek een plek waar de schoonheid en kracht van oud Keltische de godin Nehalennia uit de golven herrijst. Ons eigen cultureel erfgoed wordt opnieuw gewekt in dans. Nehalennia, een vrouwe van Schouwen, zij schouwde over zee……, was zij soms Circe. Anneke Wittermans heeft dansen gemaakt om Nehalennia weer zichtbaar te maken Graag danst zij in Zeeland de dansen van Nehalennia. Momenteel heeft ook het Zeeuws museum Nehalennia weer uit het ‘depot’ gehaald. Nehalennia mag er weer zijn.

Ooit zijn de vrouwen in deze Nederlanden wijs en invloedrijk geweest.

Zij begeleidden de zielen, zij zorgden voor wind in de zeilen , zij hulden zich in weten, en kenden de ondoorgrondelijke wegen van het water. Zij werden geëerd en geliefd, hun lichaam was het voertuig voor de geest, zij waren overal en in het hier en nu tegelijk aanwezig. Sindsdien zijn ze ondermijnd, en gezonken in zee en wachten……


De dansen voeren ons naar een mijmertijd, waar wellicht vleugjes van kennis ons te binnen kunnen schieten. De dansen helpen ons herinneren , brengen ons naar al-tijd. Zij zijn voedselrijk voor diepere emoties, die ons doen bewegen. Hoor en wie weet mag Nehalennia weer op haar troon plaatsnemen en ons begeleiden op het levenspad.

De godin Nehalennia wordt gewekt uit Helle, de Keltische naam van de Noordzee. Wij willen haar vragen waar zij haar eeuwige schoonheid aan dankt. Beperkt houdbaar komt zij even boven water. Zij neemt ons mee in de Al-tijd, om ons in te lichten over het mysterie van duurzaam schoon zijn voordat zij zich weer in de wassende Noordzee laat verkwikken. Zij toont ons dat alle leeftijden kunnen bewegen en bewogen worden, kunnen sprankelen in pret en schitteren als parels. Nehalennia draagt haar eigen waarde in haar schoot. Zij is vrouw: vol, rijp en rond

Initiations of Nehalennia

Anneke Wittermans is danser en trainer en verwondert waarom de Nederlandse vrouw en man in het midden van haar gewonnen emancipatie kracht, nog zo in de diepte met een grote onzekerheid kampt. Misschien kunnen die Keltische Godinnen ons essentiële waarden over dragen als wij hen erkennen en weer eren.

Zij onderzoekt het Nederlands Keltische verleden, danst op oude heilige plaatsen, heeft besef van erfstukken van de vrouwelijke lijn, vernieuwde kijk over rouwverwerking in het project Vrijgeven, de betekenis borsten en van borstvoeding, fascineert zich over de Keltische symbolen, die weer zichtbaar zijn in o.a. bijvoorbeeld de strik van Zeeuwse klederdracht sieraden . Deze ingrediënten vormen de basis  Tijden 06.00-14.00

Suzan van der Voort zingt de Nehalennia liederen die ze gecomponeerd heeft tijdens deze dagen.

Kosten 3 daagse aan zee: 3 daagse aan zee € 240  (€ 220 vroegboeking)
we zijn nu met een paar vrouwen, ken je belangstellende stuur dn deze brief door.
Bel me voor verdere informatie06-150816719
 0578-610161 , als je je opgeeft stuur ik de precieze locatie.
Anneke Wittermans www.annekewittermans.nl   Ook filmpjes van danslessen op Youtube


Dansen aan zee 2024