Ode aan de Laatste van de Vrouwenlijn

Het nieuwste boek van Anneke Wittermans belicht een aspect van onze samenleving dat niet eerder benoemd is. Na een eeuw aan emancipatie en een krachtig feminisme is het wonderlijk dat er nog altijd zo weinig begrip en respect is voor vrouwen die vrijwillig kinderloos zijn. Nog altijd gaan we er van uit dat moederschap de ultieme vervulling is van het vrouwzijn. Wat drijft de vrouwen die hiervoor kiezen? En wat doet dat met de vrouwenlijn? Want als zij geen kinderen krijgen stopt de bloedlijn bij hen. Zo ook met vrouwen die onvrijwillig geen kinderen krijgen.

Deze vrouwen kunnen al hun energie en scheppingskracht geven aan wat zij verkiezen; zij kunnen een uniek leven creëren, iets wat hun moeder niet altijd heeft kunnen doen. Zij pionieren, verdiepen en excelleren. Zij hebben een andere opdracht. Zij worden geroepen om datgene, wat zich eeuwenlang in de vrouwenlijn heeft kunnen opbouwen, te filteren, verfijnen en te belichamen. Zij zijn voor ons toonbeelden hoe je in het leven kunt excelleren.

Ode aan de laatste van de vrouwenlijn spoort aan tot vragen stellen en zelf na te denken. Het brengt nieuwe inzichten om deze dochters met hun specifieke talenten te erkennen en waarderen.

Daarom is dit boek niet alleen voor de dochters, maar ook voor moeders die alleen zonen hebben, voor zonen, en voor moeders met dochters zonder kinderen. Maar ook voor onze samenleving die pretendeert modern te zijn maar de scheppingskracht van de vrouw nog altijd niet begrijpt en op waarde schat.

 “Anneke Wittermans spreekt met zo veel liefde, respect en wijsheid over deze bijzondere groep vrouwen. Zij verdienen onze dankbaarheid en waardering voor hun rol in onze families en samenleving. Ben jij de laatste vrouw in jouw vrouwenlijn, dan is de kans groot dat Anneke je heel veel kan vertellen wat je al wel voelde, maar misschien nog niet bewust was. “
Akki Colenbrander

Post navigation

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *